Voetreflexologie

Onze voeten zijn één kaart van reflexzones, elke zone is verbonden met een orgaan in het lichaam. Bij deze zones werkt alles in twee richtingen: het orgaan heeft invloed op de betreffende zone, maar omgekeerd ook de zone op het orgaan.
Bij een belemmerde energiedoorstroming naar een bepaald orgaan, zal de betreffende zone bij druk pijnlijk aanvoelen, alsof er op een blauwe plek wordt geduwd. Hierbij geeft de klant aan welke druk voor hem draaglijk is, deze is immers voor iedereen anders. Door deze zone te behandelen zal de energiedoorstroming verbeteren en de pijn afnemen. Is er sprake van een blokkade op lange termijn dan zal één behandeling onvoldoende zijn om de blokkade op te heffen en wordt een reeks behandelingen aanbevolen. Het is namelijk van belang dat deze blokkades geneutraliseerd worden aangezien ziekte een gevolg is van deze belemmerde energiedoorstroming.

Een goede energiedoorstroming is de basis van onze gezondheid!

 

Voetreflexologie is geen geneeswijze op zich, het verhoogt het zelfgenezend vermogen en de immuniteit van ons lichaam.De energiedoorstroming wordt met voetreflexologie gestimuleerd waardoor blokkades opgeheven worden. Bepaalde klachten kunnen verminderen of zelfs geheel verdwijnen.
Toch wil ik er op wijzen dat reflexologie in geen geval een diagnose van een dokter of enig andere medische behandeling vervangt! Wel is het van heel groot nut ter ondersteuning van de gezondheid, al dan niet in samenwerking met andere geneeswijzen.

Contra-indicatie

Besmettelijke en met hoge koorts gepaard gaande ziektes
Acute ontstekingen in vaat- en lymfesysteem
Operatief te behandelen aandoeningen

Voor wie?

Aan te raden aan al wie zijn immuniteit en gezondheid wil versterken, maar ook graag eens super ontspannen wil zijn.